Organisational change Meetup Groups

loading data...
Groups 2 Members 653 Interested 4 Cities 2 Countries 2

Largest Meetup Groups

  • Put this list on your website
1

A London-based group for everyone implementing or considering Continuous Delivery as a set of software delivery good practices. We're at londoncd.org.uk and @londoncd and #londoncd on Twitter

641
members
2

Faggruppen Virksomhetsprosesser og endringsledelse (Dataforeningen Trøndelag) har fokus på de endringene som må skje for at virksomheten skal få optimal gevinst av IT, og for at IT skal støtte virksomhetens strategi. En ny IT-løsning gir ikke automat

12
Members

Newest Meetup Groups

  • Put this list on your website
February 11, 2014

Faggruppen Virksomhetsprosesser og endringsledelse (Dataforeningen Trøndelag) har fokus på de endringene som må skje for at virksomheten skal få optimal gevinst av IT, og for at IT skal støtte virksomhetens strategi. En ny IT-løsning gir ikke automat

12
Members
October 13, 2012

A London-based group for everyone implementing or considering Continuous Delivery as a set of software delivery good practices. We're at londoncd.org.uk and @londoncd and #londoncd on Twitter

641
members
  • Subscribe to a feed of Organisational change Meetup Groups:

Find a Organisational change Meetup Group near you